355332076_753301410130187_8066161655328265407_n

Spraw, aby dni się liczyły…

Ta myśl przyświecała społeczności liceum, która uroczyście zakończyła rok szkolny 2022/2023. Zapewne za taki dzień można uznać 23 VI 2023 roku, bowiem zwieńczył on dziesięciomiesięczną pracę uczniów i nauczycieli Jagiellończyka. O godzinie 10.00 dyrek ...