Rekrutacja 2024 – 2025

Profile klas:

Klasa humanistyczno – prawnicza

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. polski, historia

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa matematyczno – fizyczna

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa biologiczno – chemiczna

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa geograficzno – matematyczna

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa informatyczna

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: informatyka, matematyka

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa językowa

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa biznes i zarządzanie

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: biznes i zarządzanie, geografia, j. angielski

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Klasa policyjna

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. angielski, WOS

Nauczane języki obce: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki

Poza zajęciami lekcyjnymi, uczniowie naszego liceum mają wiele możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

KOŁO INFORMATYCZNE

Uczniowie naszego liceum spędzają wiele godzin w nowocześnie wyposażonych pracowniach informatycznych, szlifując swoje umiejętności, które później wykorzystują w różnych konkursach, osiągając wysokie lokaty.

KOŁA NAUKOWE

Uczniowie, którzy pasjonują się takimi dziedzinami nauki jak: matematyka, fizyka, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie czy historia mogą rozwijać swoje umiejętności, biorąc udział w specjalnie przygotowanych zajęciach. Dzięki nim młodzież pogłębia pasje i nabiera zupełnie nowego doświadczenia w danych dziedzinach.

ZAJĘCIA SPORTOWE

 Nasza szkoła odnosi także sukcesy w sporcie. Pozalekcyjne zajęcia obejmują, między innymi: siatkówkę kobiet i mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, koszykówkę mężczyzn, futsal, szachy, tenis stołowy, pływanie oraz lekkoatletykę. Dzięki nim uczniowie rozwijają sprawność fizyczną, biorą udział w zawodach sportowych, by tam osiągać drużynowo bądź indywidualnie jak najlepsze wyniki.

KOŁO PLASTYCZNE

W naszej szkole funkcjonuje także koło plastyczne, którego członkowie poświęcają swój czas po zajęciach szkolnych na rozwijanie swoich talentów.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski jest prężnie funkcjonującym organem naszego liceum. Jego działalność obejmuje wiele dziedzin, m. in. organizację imprez szkolnych, dyskotek, zbiórek charytatywnych. Za poszczególne zadania odpowiedzialne są odpowiednie sekcje: organizacją przedsięwzięć zajmuje się sekcja organizacyjna, zbiórkami – charytatywna, a radiowęzeł umila uczniom czas przerw, dbając o dobrą muzykę. Nad technicznymi aspektami wszelkich akademii czuwa sekcja techniczna, a scenografię owych imprez przygotowuje sekcja dekoracyjna. Każdy uczeń ma możliwość dołączenia do SU oraz aktywnego działania na rzecz szkoły.
Zajęcia rozwijające kreatywność
Licealiści na tych zajęciach mają możliwość doskonalić innowacyjne myślenie i kreatywność, zdolności intelektualne, umiejętności komunikacyjne oraz pobudzać wyobraźnię. W roku szkolnym 2019/2020  w naszej szkole prowadzone są dwie innowacje  pedagogiczne: z języka polskiego –  „Moi przodkowie- ich język i życie – badania językoznawczo- kulturowe”,  historii i języków obcych – „ Śladami naszej małej ojczyzny”. 

Zajęcia wyrównawcze
W szkole prowadzone są także zajęcia wyrównawcze przeznaczone dla uczniów klas pierwszych, którzy chcą uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach wyniesionych ze szkoły podstawowej jak i  utrwalić nową wiedzę zdobywaną na lekcjach poszczególnych przedmiotów. Przyszli maturzyści również korzystają z tej formy pomocy. 

 Szkoła posiada stołówkę, kompleks obiektów sportowych, siłownię, składane lodowisko sezonowe, nowoczesne pracownie komputerowe, klasy z tablicami interaktywnymi. Korzysta z miejskiej pływalni. Organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży. Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w zdawalności matury. Ponadto w liceum organizowane są różnorodne konkursy przedmiotowe skierowane do uczniów z powiatu min. Matematyczny Konkurs SIGMA, Szkolny Konkurs Poliglota a w tym roku po raz pierwszy odbędzie się Konkurs Młodych Intelektualistów Jagiellończyk dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Powiatu Wysokomazowieckiego. W 2016 r. została  podpisana umowa pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem a Politechniką Białostocką. Zakres współpracy umożliwia uczniom liceum korzystanie z wykładów w szkole jak i na uczelni, zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych, udział w pokazach i konkursach prowadzonych przez studentów reprezentujących koła naukowe. Politechnika oferuje również pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym, przygotowującym się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, w tym udostępnienie księgozbioru biblioteki uczelni. Wśród poszczególnych punktów znalazł się również zapis dotyczący inicjowania wspólnych przedsięwzięć w celu pozyskania środków europejskich, udziału uczniów w takich imprezach jak Dni Wydziałów, Salon Maturzystów, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki i inne. W 2018 r. nasza szkoła zawarła podobną umowę z Państwową Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Informatyki w Łomży.

Terminy rekrutacji znajdują się w regulaminie.

Możliwość komentowania została wyłączona.