Przetargi:

Rok szkolny 2022 – 2023

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem (grudzień 2022)

link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/316dcdb1-5181-439c-af44-aa0708fd5f6d

Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem”.

Informacje o zaproszeniu zostały zamieszczone pod adresem:

http://bip.cojp.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-szkolnej-w-zespole-szkol-ogolnoksztalcacych-i-policealnych-w-wysokiem-mazowieckiem-1.html

Rok szkolny 2021 – 2022

Aktywna tablica:

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Zapytanie ofertowe – wersja graficzna

Załącznik do zapytania ofertowego

Wzór umowy do Aktywnej tablicy

Specyfikacja aktywna tablica 2021

Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem”.

http://bip.cojp.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-szkolnej-w-zespole-szkol-ogolnoksztalcacych-i-policealnych-w-wysokiem-mazowieckiem.html

Możliwość komentowania została wyłączona.