O Patronie

Rok 1492 był niewątpliwie datą przełomową. Wtedy to zjednoczone królestwo Kastylii i Aragonii zdobyło Emirat Grenady, ostatni bastion Maurów w Hiszpanii, a Krzysztof Kolumb flagę tegoż państwa zatknął na wyspie San Salvador, otwierając Europejczykom drog ...