I Forum Mundurowe Wydziału Prawa

W dniu 11.04.2024 r. na Wydziale Prawa odbyło się wydarzenie Bezpieczeństwo i Prawo – I Forum Mundurowe Wydziału Prawa, gdzie gościliśmy około 250 uczniów klas mundurowych ze szkół średnich z całego województwa podlaskiego oraz studenci Uniwersytetu w Białymstoku.

Na Forum wraz z opiekunami przybyli uczniowie z:

Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku,
Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach,
Zespołu Szkół w Sokółce – Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,
I Liceum Ogólnokształcącego im. G. Piramowicza w Augustowie,
Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu,
Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem.
Podczas Forum przed zebraną publicznością wystąpienia wygłosili:

nadkom. Edyta Wilczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – wystąpienie pt.: Rekonesans z ruchem drogowym,
podkom. Marcin Czarnecki z Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku – wystąpienie pt.:Walka z przemytem – najciekawsze ujawnienia podlaskiej KAS,
st. chor. sztab. SG Grzegorz Giermaniuk z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku – wystąpienie pt.: Podlaski Oddział Straży Granicznej i jego zasadnicza rola w kwestii bezpieczeństwa państwa,
ppor. Kamil Glanowski z Aresztu Śledczego w Białymstoku – wystąpienie pt.: Służba Więzienna – zadania i rola w systemie bezpieczeństwa państwa,
por. Edyta Łuczaj-Rząca z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku – wystąpienie pt.: Formy ochotniczych służb wojskowych,
por. dr Konrad Wnorowski z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku – wystąpienie pt.: Rola Żandarmerii Wojskowej w kształtowaniu dyscypliny w Siłach Zbrojnych RP.
Główną ideą przyświecającą organizacji Forum Mundurowego na Wydziale Prawa było umożliwienie pogłębienia wiedzy środowiska akademickiego oraz uczniów szkół średnich na tematy związane z rolą i zadaniami służb mundurowych w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli.

Dodatkowo, każdy uczestnik mógł zapoznać się z zasadami i wymogami jakie trzeba spełnić, aby móc służyć w danej formacji.

Na Forum była możliwość zwiedzania stoisk promocyjnych służb mundurowych i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników.

Należy podkreślić, iż Wydział Prawa jak i cały Uniwersytet w Białymstoku jest liderem w kształceniu zarówno kandydatów jak i personelu służb mundurowych o czym świadczy stała współpraca naszej uczelni z poszczególnymi formacjami w zakresie doskonalenia jakości kształcenia i dostosowywania potrzeb edukacyjnych do standardów pełnienia służby.

Organizatorem wydarzenia był por. dr Konrad Wnorowski – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa do spraw kierunku Bezpieczeństwo i Prawo.

Do zobaczenia na kolejnym Forum Mundurowym Wydziału Prawa!

Możliwość komentowania została wyłączona.