Spraw, aby dni się liczyły…

Ta myśl przyświecała społeczności liceum, która uroczyście zakończyła rok szkolny 2022/2023.

Zapewne za taki dzień można uznać 23 VI 2023 roku, bowiem zwieńczył on dziesięciomiesięczną pracę uczniów i nauczycieli Jagiellończyka. O godzinie 10.00 dyrektor szkoły – p. Aldona Dołubizno, powitała wszystkich zebranych, a szczególnie gości: Starostę Wysokomazowieckiego – p. Bogdana Zielińskiego, ks. kan. Edwarda Łapińskiego, przedstawicieli Rady Rodziców: przewodniczącego – p. Marcina Wojtkowskiego, wiceprzewodniczącą – p. Annę Baryczkę oraz sekretarza – p. Agatę Kućmierowską.

Na początku uroczystości podziękowania za długoletnią i rzetelną pracę otrzymali pracownicy obsługi – p. Jadwiga Pasko, p. Andrzej Kruszewski oraz p. Ryszard Kulesza, odchodzący na emeryturę. Dyrektor szkoły podkreśliła, jak znaczący był ich wkład we właściwie funkcjonowanie szkoły.

Starosta Wysokomazowiecki podziękował dyrekcji i nauczycielom za całoroczny trud oraz życzył udanych wakacji. Nadmienił także, że od września placówka powróci do swojej pierwotnej nazwy i będzie funkcjonowała jako Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka.

Potem nastąpił czas wręczania świadectw z wyróżnieniem, nagród za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.

Na zakończenie popłynęły życzenia od przedstawiciela rodziców i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

A teraz… wakacje czas zacząć!

Możliwość komentowania została wyłączona.