12

Historia naszego miasta namalowana piaskiem

"Dawno temu przy królewskim stawie..." to projekt, w którym udział wzięła grupa czternastu młodych osób z terenu Wysokiego Mazowieckiego. Akcja miała na celu zachęcenie młodzieży do pogłębienia znajomości lokalnej historii sięgającej początków ...