Unknown

Małymi krokami do sukcesu

11 marca 2022 r. ogłoszono wyniki I etapu Olimpiady Wiedzy Biologicznej organizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zawody I stopnia polegały na wykonaniu pracy badawczej w formie artykułu naukowego lub eseju na wybrany temat, z ...