Maturalnie…

W dniach 6-8 XII 2023 roku, maturzyści naszego liceum przystąpili do próbnych pisemnych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. Zmierzyli się z zadaniami przygotowanymi przez ekspertów z CKE. Była to już kolejna okazja do sprawdzenia stopnia przygotowania do majowych zmagań, ponieważ pierwsza próba odbyła się w październiku. Wówczas, arkusze z poziomu podstawowego i rozszerzonego przygotowali nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

To nie ostatnie egzaminy próbne w tym roku szkolnym, ponieważ w II semestrze odbędą się kolejne. Dzięki temu, uczniowie mają, nie tylko wiedzę, na temat własnych umiejętności, ale także wskazówkę, co należy jeszcze poprawić, by w maju poczuć się pewnie i osiągnąć zadowalające noty na świadectwie dojrzałości.

Możliwość komentowania została wyłączona.