Erasmus + „Help Me!”

Projekty Erasmus + od dawna kojarzą się z zagraniczną wymianą uczniowską, możliwościami poznawania innych kultur oraz zdobywania wiedzy. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu, pod nazwą Help Me!”, realizowanym w latach 2020-2023 przez 5 państw – Włochy, Rumunię, Polskę, Turcję i Chorwację. Celem projektu było nie tylko zwiększenie wiedzy uczniów, na temat różnych katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, pożary, wybuchy wulkanów, huragany czy powodzie, ale także pokazanie możliwości przygotowania się do tych zdarzeń i właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w mobilnościach, które pozwoliły im poznać specyficzne wyzwania, związane z katastrofami naturalnymi, występującymi w poszczególnych krajach oraz współpracować z rówieśnikami z tych państw. Najważniejszym elementem było uczestnictwo uczniów w warsztatach i zajęciach, a także nawiązanie kontaktów z młodymi ludźmi z innych krajów. Wspólne zadania, dyskusje i prezentacje umożliwiły wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zrozumienie, że pomimo różnic kulturowych, wszyscy mierzą się z takimi samymi zagrożeniami i muszą się na nie przygotować.

Poza wiedzą o katastrofach naturalnych, uczniowie mieli szansę poznać zwyczaje, tradycje i kulturę danego kraju, podziwiać piękno przyrody i architekturę oraz odkryć, że wszyscy są wspólnotą.

Grudzień stał się szczególnym momentem w realizacji projektu, gdyż gościliśmy uczniów z krajów partnerskich w naszym liceum. To była okazja do zaprezentowania rodzimej kultury, narodowych tradycji i naszych doświadczeń, związanych z katastrofami naturalnymi, występującymi w Polsce.

Co nam przyniosły te mobilności?

Dzięki uczestnictwu w projekcie, oprócz wiedzy, dotyczącej katastrof naturalnych, uczniowie mieli szansę rozwijać swoje kompetencje językowe, w zakresie języka angielskiego, zyskali pewność siebie, zdolność adaptacji w nowych sytuacjach, zdobyli także nowych przyjaciół.

Podsumowując , projekt „Help Me!” był nie tylko naukowym sukcesem, ale także prawdziwym doświadczeniem życiowym dla wszystkich uczestników. Pokazał, jak ważne jest łączenie teorii z praktyką oraz jak cenne są kontakty międzynarodowe w dzisiejszym świecie.

Magdalena Lewocz-Muszyńska

Możliwość komentowania została wyłączona.