Ciekawa matematyka

„Matematyka”, to ogólnopolski dwumiesięcznik, wspierający nauczycieli tytułowego przedmiotu na wszystkich etapach nauczania szkolnego, więc posiada typowo metodyczny charakter. Znaleźć w nim można wiele przykładowych materiałów, służących do wykorzystania na lekcjach, kółkach zainteresowań i zajęciach wyrównawczych. Na łamach czasopisma zamieszczane są cenne podpowiedzi, jak przeprowadzić zajęcia oraz jakie ciekawe ćwiczenia zastosować, by zwiększyć aktywność uczniów i osiągnąć oczekiwane efekty.

Publikowane są tu głównie teksty matematyków, którzy dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniami z innymi. Wrześniowy numer czasopisma zawiera artykuł nauczyciela z naszej szkoły, pana Cezarego Tkacza. Zachęcamy do lektury (przedruk dołączono poniżej).

Możliwość komentowania została wyłączona.