Zakończenie projektu Erasmus+ „Help Me!”

Do finału dobiegł projekt Erasmus+ „Help Me!”, który był realizowany przez młodzież naszego liceum, w latach 2020-2023. Brały w nim udział szkoły średnie z Włoch, Polski, Chorwacji, Turcji i Rumunii, a cel główny skupiał się na edukowaniu uczniów, w zakresie katastrof naturalnych i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, spowodowanych tymi zjawiskami. Uczestnicy projektu mogli rozwijać swoje kompetencje kluczowe, promować ojczystą kulturę i region, z którego pochodzą oraz budować więzi z rówieśnikami. Przeprowadzone zostały 4 zagraniczne mobilności i zorganizowano wizytę partnerów w naszej szkole.

Dzięki zaangażowaniu uczniów i współpracy z międzynarodowymi partnerami, projekt „Help Me!” stanowił, nie tylko wartościową platformę edukacyjną, dotyczącą katastrof naturalnych, ale również doskonałą okazję do wymiany kulturowej i nawiązywania międzynarodowych kontaktów. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszej młodzieży i cieszymy się z możliwości współpracy z tak wspaniałymi partnerami.

Poniżej przedstawiamy rezultaty naszych działań:

The book

Jest to zbiór dokumentów, analiz i raportów, przykłady najlepszych praktyk, zrealizowanych w trakcie trwania projektu.
https://www.canva.com/design/DAFtH6hEJMI/530inHU4LxU2BXBhrYtpyg/view?utm_content=DAFtH6hEJMI&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel

End Magazine

 Zawiera zdjęcia, nagrania, komentarze i wiadomości, wyprodukowane podczas mobilności.

https://drive.google.com/file/d/1tplqYRPdHDngqoYw4ciKAMZA2b4m2pR3/view

Project Result 3_ A More Secure World: Our Shared Responsibility – Are you prepared? Know what to do in time.

Zawiera artykuł BBC, na temat zmian klimatycznych i ich wpływu na naszą planetę, słowniczek pojęć, związanych z katastrofami naturalnymi w 5 językach, konspekty lekcji i linki do gier,
https://www.canva.com/design/DAFtIO9_6r8/4f8fbpguV_nq6TPLMrCIJw/view?utm_content=DAFtIO9_6r8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Assessment through gamification

Tu znajdziecie 2 zestawy gier, stworzone przez uczestników projektu, dotyczące katastrof naturalnych i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

https://view.genial.ly/640c5e026a05e7001b6352c6/interactive-content-survival-guide-natural-disasters
https://view.genial.ly/647e270b42849600121f71ee/interactive-content-polish-mobility-emergency-teams

A Survival Guide

Przewodnik przetrwania, stworzony przez uczestników projektu, przedstawia definicje najbardziej znanych katastrof, omawianych podczas mobilności, informacje, jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych itp. 

https://drive.google.com/file/d/1JzJCz9I0eLGLf3tuNYdj60_ayV1yI4s6/view?pli=1

Możliwość komentowania została wyłączona.