Erasmus + (podsumowanie)

30  listopada 2022r., w ramach podsumowania i promocji projektu „Międzynarodowa pomoc
w rozwoju kompetencji uczniów w ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem” realizowanego ze środków unijnych programu Erasmus+, uczestnicy projektu zorganizowali apel. Wyżej wymieniony projekt odbył
się w dwóch terminach 02.10-16.10.2022r. – grupa 1 i 09.10.-23.10.2022r. – grupa 1.  Młodzież Jagiellończyka miała możliwość spędzić dwa tygodnie w słonecznej Portugalii, szlifując język angielski, podstawy portugalskiego oraz poznać rówieśników z portugalskiej szkoły, wymienić się swoim doświadczeniami i poznać system szkolnictwa w innym kraju. Dzięki uczestnictwie w tym projekcie uczniowie podnieśli swoje kompetencje miękkie: wzmacniali swoje poczucie wartości, zwiększyli swoją samoocenę, uczyli się tolerancji i poszanowania innych kultur.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono dyrektorów, nauczycieli i młodzież klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 z Wysokiego Mazowieckiego oraz nauczycieli i uczniów klas I i II naszej szkoły.  Spotkanie rozpoczęło się prezentacją, podczas której przybliżono Portugalię, jej tradycję, zabytki, zwyczaje oraz miejsca, które udało się naszym uczniom zwiedzić. Następnie uczestnicy opowiedzieli
o  najbardziej znanych potrawach  i deserach portugalskiej kuchni. Nie zabrakło też ciekawostek kulinarnych. W dalszej części spotkania nasi projektowi uczestnicy  krótko opowiedzieli o  zajęciach, które odbyli w szkole średniej w Barcelos, wycieczkach kulturowych, atrakcjach, z których korzystali
w wolnym czasie oraz dzielili się zdobytym doświadczeniem. Wszyscy zgodnie twierdzili, że warto brać udział w tego typu inicjatywach, ponieważ jest to niesamowita przygoda i możliwość osobistego rozwoju. Po krótkiej sesji pani Dyrektor Aldona Dołubizno i pani Wicedyrektor Dorota Grabińska wręczyły naszym uczestnikom projektu dyplomy uczestnictwa w mobilnościach. Wykonano również pamiątkowe zdjęcia. Na koniec zaproszeni goście otrzymali drobne upominki promocyjne.    

Warto nadmienić, że  ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem chce by uczniowie naszej placówki nadal mogli wyjeżdżać za granicę, stąd ubiegamy się o akredytację, czyli gwarancję stałego członkostwa w programie Erasmus+ oraz regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością edukacyjną.

Koordynatorem projektu była pani Monika Felczuk przy współpracy z panią Joanną Piekutowską i Małgorzatą Marciniak – Gierałtowską.

Możliwość komentowania została wyłączona.