Podlaskie Drogi do Niepodległości

Rozstrzygnięto konkurs wojewódzki „Podlaskie Drogi do Niepodległości”. Uczennica klasy 1f Milena Mikołajczuk zajęła II miejsce za pracę „Z Wysokiego Mazowieckiego ku Niepodległości”. Konkurs „Podlaskie Drogi do Niepodległości” organizowany był w dwóch formach i czterech kategoriach wiekowych. Jego celem było poszerzanie wiedzy uczniów na temat historii województwa podlaskiego, w tym dziejów polskiej administracji w dobie odzyskiwania niepodległości w latach 1918-1919 oraz symboliki daty odzyskania przez Polskę Niepodległości – 11 listopada 1918 roku.

Aby wziąć udział w konkursie, należało wykonać pracę plastyczną dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub mieszanie technik itp.) w formacie maksymalnie A3, w układzie płaskim, poziomym lub pionowym – forma skierowana do uczniów klas I-VI lub prezentację multimedialną z maksymalną liczbą 25 slajdów, prezentowanych automatycznie, której wielkość nie mogła przekroczyć 15 MB i być dłuższa niż 8 minut – forma dla uczniów klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych.

Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy i życzymy dalszych sukcesów, a panu Karolowi Głębockiemu składamy podziękowania za sprawowanie opieki i uwagi merytoryczne przygotowując uczennicę do konkursu.

Możliwość komentowania została wyłączona.