Dzień Edukacji Narodowej

„Powiedz mi, a zapomnę,

pokaż mi, a zapamiętam,

pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

– Konfucjusz

Dzień Edukacji Narodowej to jedno z ważniejszych świąt w szkolnictwie polskim, potocznie nazywane Dniem Nauczyciela. Przypomina o ustanowieniu Komisji Edukacji Narodowej. 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Sejm Rozbiorowy powołał KEN. 

13 października 2022 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem odbył się uroczysty apel upamiętniający to zacne wydarzenie. Część oficjalną rozpoczęło wystąpienie pani Wicedyrektor Doroty Grabińskiej, która przywitała grono szanownych gości: panią Dyrektor Aldonę Dołubizno, pana inspektora Tomasza Wyszkowskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem, przedstawicieli Rady Rodziców – pana Marcina Wojtkowskiego, panią Annę Baryczkę, panią Agatę Kućmierowską, a także Radę Pedagogiczną ZSOiP, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów naszego liceum. 

W przepięknym i wymownym wystąpieniu pani Dyrektor Aldona Dołubizno podziękowała nauczycielom za ich szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Doceniła promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości. Wyróżnieni nauczyciele otrzymali Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Pani Dyrektor podziękowała również uczniom za pamięć, życzenia i kwiaty, którymi od rana obdarowywali swoich nauczycieli. Przemówienie wygłosił także Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem, pan inspektor Tomasz Wyszkowski w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie klasy policyjnej, która zintensyfikuje zajęcia praktyczne na rzecz przygotowania do zawodu i służby. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Rodziców. Pan Marcin Wojtkowski w wypowiedzi odniósł się do słów J. Kurczaba, które brzmi następująco: „jest jedna forma wyrażenia sympatii nauczycielowi: uczenie się”. Cytat ten niewątpliwie wskazuje na postawę ucznia, a także współzależność ucznia i nauczyciela w procesie dydaktycznym. Pan Stanisław Grabowski odczytał list od Zrzeszenia Absolwentów LO, a Aleksandra Szadkowska, uczennicy klasy IV b,  złożyła życzenia w imieniu Samorządu Uczniowskiego.

Po części oficjalnej zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy liceum i nasza młodzież mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy I c i III d pod kierunkiem pani dr Katarzyny Klewinowskiej. Po części artystycznej pani Dyrektor Aldona Dołubizno podziękowała utalentowanej młodzieży za występ, a pani dr Klewinowskiej za przygotowanie scenariusza, dekoracji i opiekę nad uczniami. 

Możliwość komentowania została wyłączona.