ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:

„Mat-Fiz-Ek” – matematyka w ekonomii i fizyce

Nasza szkoła oferuje lekcje dodatkowej matematyki, tym razem z wykorzystaniem elementów pozostałych nauk ścisłych. Są to zajęcia rozwijające kreatywność uczniów, podczas których uczeń poznaje ścisły związek matematyki z fizyką, ekonomią oraz zastosowanie tych powiązań w praktyce.

Możliwość komentowania została wyłączona.