11 kwietnia 2019 w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku odbył się II etap VII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Armii Krajowej. Wśród 14 uczestników wyłonionych wcześniej w eliminacjach pisemnych byli reprezentanci naszej szkoły Jakub Wróblewski  z III A i Michał Rogoziński z II A.  Uczestnicy finałów odpowiadali na trzy pytania przed komisją, w której zasiadali między innymi: major Czesław Chociej, prezes Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK w Białymstoku, mgr. inż. Józef Sokolik - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, Jarosław Wasilewski - pracownik Oddziału IPN w Białymstoku.

10.IV.2010r. Jagiellończyk gościł funkcjonariuszy z Powiatowej Komendy Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Tematem spotkania z klasami maturalnymi i o rok młodszymi była prezentacja sprawnościowego toru przeszkód, toru który trzeba pokonać w czasie rekrutacji na stanowisko policjanta.  Na hali sportowej pojawiły się elementy składowe toru  a instruktor omówił sposób pokonania każdej składowej. Obok precyzyjnego pokonania elementów toru liczy się oczywiście czas wykonania zadnia.

Dnia 09 04 2019r. w naszej szkole odbył się kolejny już VIII  Wojewódzki Turniej Matematyczny  SIGMA im. Edmunda Pawłowskiego. Wzięły w nim udział reprezentacje pięciu szkół średnich z terenu naszego województwa.Ogółem do konkursu zgłoszono 34 uczniów. Organizatorem turnieju i autorem zadań konkursowych był pan Krzysztof Grabowski wspomagany przez pana Cezarego Tkacza .  Patronat nad konkursem objął – pan  Bogdan Zieliński- Starosta Wysokomazowiecki oraz Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzienis. Sponsorami nagród byli: Starostwo Wysokomazowieckie, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, Rada Rodziców przy ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem oraz Stowarzyszenie Oświatowe „Jagiellończyk” . Nagrody o wartości 3500zł. to: trzy głośniki bezprzewodowe, dwa radioodtwarzacze,  dwa urządzenia wielofunkcyjne, dwa komplety słuchawek. Finał konkursu rozpoczął się o godz. 10.00. Pan Dyrektor Ryszard Łukasz Flanc przywitał przybyłych wraz z opiekunami uczniów. Po godzinnym rozwiązywaniu arkusza , w którym były zadania zamknięte  i otwarte, komisja konkursowa  przystąpiła do sprawdzania prac. Ustalono miejsca poszczególnych uczestników. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych.

6 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Instytucie Biologii w Białymstoku, odbył się finał Olimpiady Wiedzy Biologicznej. Zawody finałowe OWB polegały na publicznej obronie przez uczestników pracy olimpijskiej. Nasze liceum reprezentowali Aleksandra Grodzka i Jakub Żochowski, którzy zdobyli tytuły finalistów. Finaliści Olimpiady Wiedzy Biologicznej zostają zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów na kierunkach biologia i ochrona środowiska Uniwersytetu w Białymstoku, a także na niektóre kierunki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nauczycielem przygotowującym uczniów była Pani Profesor Grażyna Ogrodnik. Oli i Kubie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

6 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbył się wojewódzki finał Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej, której partnerem jest Toyota Motor Poland. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy III C Anna Motybel, przygotowana pod kierunkiem Pani Profesor Grażyny Ogrodnik. Konkurs rozpoczął się od rozwiązania testu składającego się z 50 pytań. Zakres wymaganej wiedzy obejmował m.in. ekologię, ochronę środowiska, zdrowie i żywienie oraz aktualne zagadnienia społeczno - gospodarcze. W czasie oczekiwania na wyniki, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu Pana Doktora Pawła Sowy - wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pt.: "Zdrowe miasta XXI wieku - fantazja czy rzeczywistość?" 

W tegorocznej, XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który przeprowadzono 2 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, udział wzięło 27 uczestników. Nasze liceum w grupie szkól ponadgimnazjalnych reprezentowały uczennice klasy I B: Weronika Kalinowska i Kamila Żochowska, których opiekunem był p. Maciej Kulbabiński. Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji powiatowych w składzie:

bryg. Tomasz Sieńczuk – Przewodniczący

Piotr Pruszyński – Sekretarz

Malwina Roszkowska – członek

Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału zakwalifikowało niżej wymienionych uczestników:

Biblioteka szkolna zaprasza na wystawę ozdób wielkanocnych. Prace powstały z inicjatywy pani Agnieszki Roszkowskiej-Boguckiej. Prezentowane eksponaty wykonali uczniowie  klas pierwszych:

W ramach realizacji programu nauczania z fizyki na poziomie rozszerzonym, uczniowie klasy II B i III B uczestniczyli w dniu 28.03.2019r. w wycieczce dydaktycznej do NCBJ w Świerku w celu wykonania doświadczeń. Przed wyjazdem nauczyciel fizyki Stanisław Grabowski ustalił z kierownikiem działu Edukacji i Szkolenia Instytutu, Panem Łukaszem Adamowskim, jakie ćwiczenia będą wykonywali uczniowie. Nauczyciel przydzielił zadania, uczniowie przygotowywali się do ćwiczeń na podstawie instrukcji przedstawionych na stronie internetowej NCBJ. Wyjazd nastąpił o godzinie 5:30, wszyscy uczniowie stawili się punktualnie na wyjazd. Na miejsce dotarliśmy przed godziną 8, po procedurach związanych z wejściem na teren Instytutu, o godzinie 8:30 rozpoczęły się wykłady przeprowadzone przez Pana Łukasza Adamowskiego na temat pomiarów w fizyce i przyrządów służących do rejestracji i zliczania cząstek. Następnie opiekę nad uczniami zaczęło sprawować pięciu pracowników naukowych Instytutu. Po sprawdzeniu wiadomości, uczniowie przystąpili do pracy, wykonywali pomiary w następujących doświadczeniach:

W bibliotece szkolnej możecie oglądać prace plastyczne Natalii Sokołowskiej - uczennicy kl. 1b oraz Karoliny Sokołowskiej -uczennicy kl. 2a.

„Znajomość języków jest bramą do wiedzy”( Roger Bacon).Współczesny świat wymaga od młodych ludzi biegłej znajomości języków obcych . Języki otwierają drzwi do przyjaźni , wiedzy , świata , są  drogą ku przyszłości. Uczymy się języka i dzięki temu poszerzamy nasze horyzonty.  Znajomość języka obcego przynosi  wiele satysfakcji. Doskonale wiedzą o tym uczniowie naszego liceum, dlatego konkurs „Szkolny  Poliglota” cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Tak było również i w tym roku. W VII edycji konkursu , który odbył się 25 marca 2019 r. w naszej szkole , wzięło udział 49 osób z klas I , I i  III. Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości języka angielskiego oraz drugiego języka obcego: niemieckiego lub rosyjskiego. Wyłoniono 6 osób, które wykazały się najlepszą znajomością dwóch języków obcych. Tytuł Szkolnego Poligloty 2019 VII edycji konkursu zdobyła uczennica kl.IIIB  Aleksandra Grodzka. Najwięcej punktów zdobyli: z języka angielskiego i rosyjskiego – Aleksandra Grodzka kl.III B, Juliusz  Zagdański kl. III B,  Barbara Drągowsa kl. IIC, z języka angielskiego i niemieckiego –Piotr Lipiński kl. IID ,Jakub Górski kl. III B , Martyna Gosiewska kl. II A. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej wytrwałości oraz sukcesów w zdobywaniu nowych umiejętności językowych. Zwycięzcy  konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców LO. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a już za rok ,  kolejna edycja konkursu !  Do zobaczenia!

Agnieszka Mystkowska

Dnia 27.03.2019 roku odbyło się uroczyste podsumowanie VI Podlaskiego Konkursu Chemicznego, który został zorganizowany przez Instytut Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Do etapu finałowego konkursu przystąpiło 63 uczniów, wyłonionych spośród 273 biorących udział w zmaganiach konkursowych. W finale, który miał miejsce 15 lutego udział wzięła Anna Motybel z klasy III C, przygotowywana przez mgr Marzannę Kisielewską. Uczennica zdobyła tytuł laureata. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału, oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Na zaproszenie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży młodzież z kas 3a i 3c uczestniczyła w dniach otwartych. Na przybyłych czekały ciekawe wykłady, warsztaty, ćwiczenia, prelekcje oraz zwiedzanie nowoczesnej  bazy dydaktycznej.

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ogłosiło konkurs na palmę wielkanocną. W konkursie wziąć mogą wszyscy chętni, brak ograniczeń wiekowych i innych. Z Jagiellończyka na konkurs trafiło kilka palm wykonanych przez uczennice naszej szkoły: Aleksandrę Sieńko kl. I A, Wiktorię Sieńko kl. I A, Nicol Konopka kl. I A, Dominikę Jamiołkowską kl. IC, Sylwię Bogucką kl. IIIA, Magdalenę Buczyńską kl. IIIA,  Kingę Terepko kl. III A, Julię Grabowską kl. IIIA,  Kingę Maciągowską kl. IIIA. Palmy będą ocenione. Laureaci konkursu razem z palmami winni brać udział we Mszy Świętej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu w Niedzielę Palmową w dniu 14 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00. Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają wszystkich uczestników z palmami 14 kwietnia b.r. na godz. 930 przed plebanię przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Czekamy na werdykt jury. Dziewczętom z LO i opiekunom gratulujemy inicjatywy i artystycznego zacięcia. Brawo!

Dnia 15 marca 2019 w siedzibie Podlaskiego Oddziału Okręgowego w Białymstoku odbyły się eliminacje III etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Olimpiada ma na celu propagowanie wiedzy na temat ogólnie pojętego zdrowia, wybranych zagadnień z fizjologii człowieka oraz podstaw pierwszej pomocy. Konkurs składa się z czterech etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia. Aleksandra musiała przygotować także prezentację prozdrowotną, której tematem było znaczenie snu i jego rola dla zdrowia człowieka - akcja ta przeprowadzona została wśród czterech klas naszego liceum. Aleksandra uzyskała drugą lokatę punktową z tekstu, ostatecznie zajmując 3 miejsce we współzawodnictwie na etapie wojewódzkim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli  udział w projekcie „Lekcje z ZUS”. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej . Realizując projekt Pani Halina Kietlińska przeprowadziła cykl 4 zajęć z zakresu ubezpieczeń społecznych z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez ZUS, w formie książek z ćwiczeniami oraz prezentacji multimedialnych i filmów video. Lekcje obejmowały następujące zagadnienia: Lekcja 1: Świadomy zawsze ubezpieczony (historia ubezpieczeń, istota ubezpieczeń, dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, rola i zadania ZUS).

Rekrutacja 2019 - 2020

Rekrutacja 2019 - 2020

Szkoła dla Niepodległej

Terminarz konsultacji przedmiotowych

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Jagiellończyk Press

Biblioteka szkolna