W związku z ogłoszonym przez MEN zawieszeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych, Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż wprowadza organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego nauczania ). Materiały do realizacji zamieszczane są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Plikownia” , natomiast konsultacje z nauczycielami odbywają się za pomocą poczty elektronicznej, pod podanymi na ww. stronie adresami e-mail. Zgodnie z zaleceniami MEN zachęcamy również do korzystania z następujących stron :

https://epodreczniki.pl/

https://www.gov.pl/

https://cke.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

oraz innych stron i platform edukacyjnych jak też  materiałów edukacyjnych telewizji i radia publicznego;

W tych trudnych dla nas wszystkich chwilach , prosimy również Państwa o wspieranie i motywowanie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą , z zachowaniem bezpieczeństwa w sieci oraz uwzględnieniem  higieny pracy uczniów. Prosimy o realizowanie materiału zgodnie z predyspozycjami indywidualnymi, dostosowanymi do możliwości ucznia, jeżeli wystąpią jakieś trudności -nauczyciele są gotowi, by każdemu pomóc. Jednak podkreślam, że najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, dlatego też zalecam rozsądne podejście do problemu  koronawirusa,   jak też zdalnego nauczania.

Przesyłam życzenia zdrowia i mam nadzieję, że wkrótce wszyscy spotkamy się w naszej szkole.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

mgr Aldona Dołubizno