4 marca 2020roku w ZSOiP  na uroczystym apelu upamiętniono Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczęła p. wicedyrektor D. Grabińska, która przypomniała zebranym, iż jest to święto tych, którzy po roku 1944 nie zgodzili się, aby Polską rządziła partia komunistyczna. Za tę postawę wielu bohaterów zapłaciło najwyższą cenę. Jednak nie udało się zniszczyć tej najbardziej radykalnej części społeczeństwa i zatrzeć śladu po niej na zawsze.

 Po 50 latach zakłamania Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. W dalszym toku spotkania głos zabrali uczniowie Jagiellończyka, którzy pod kierunkiem p. B. Jankowskiej przygotowali montaż słowno – muzyczny opowiadający o Żołnierzach Niezłomnych. Występowi towarzyszyła prezentacja multimedialna pokazująca historyczne fotografie z życia żołnierzy. Była to bardzo pouczająca lekcja historii i patriotyzmu.