13 lutego w przeddzień kalendarzowych walentynek SU zorganizował dyskotekę. Frekwencja była imponująca. Od 17 30 tłumnie schodzili się głównie pierwszo- i drugoklasiści, licząc na miłe spędzenie wieczoru w gronie przyjaciół,  niestety tylko do 20 30. Było ponad 100 uczniów! Królowało techno i disco polo.

 W świetle kolorofonów dało się zauważyć wirujące pary, kółka, samotnych tancerzy... Zabawa była świetna! Czyżby nastąpiła reaktywacja spotkań towarzyskich? Oby! Więź z drugim człowiekiem jest przecież  niezastąpiona.

  Organizatorzy