W dniu 14.02.2020 r. odbyło się spotkanie z absolwentem naszej szkoły prof. dr hab. inż. Janem Ryszardem Dąbrowskim, pracownikiem naukowym Politechniki Białostockiej. Profesor Dąbrowski jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji naukowych a także czynnym uczestnikiem zagranicznych i krajowych organizacji naukowych i technicznych. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał liczne nagrody Rektora Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003r.), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Pan Profesor często odwiedza naszą szkołę, tematem tegorocznego spotkania były 2 wykłady: ,,Biomateriały – nadzieje i kontrowersje’’ oraz ,,Nanomateriały – przykłady ich zastosowań’’. Prelekcji   z zaciekawieniem wysłuchali uczniowie klas II B, III B oraz uczestnicy konkursów fizycznych i osoby zainteresowane podjęciem studiów na Politechnice Białostockiej. Po wykładzie profesor wspominał lata nauki w szkole, okres studiów i pracy zawodowej. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Organizatorem spotkania był nauczyciel fizyki – Stanisław Grabowski.

Opracowanie:Stanisław Grabowski