W dniu 17.02.2020 r. uczennice Jagiellończyka Zuzanna Wiczołek kl. II b, Sylwia Sokołowska kl. II a i Natalia Piętka kl. II c wraz z panią Eweliną Dąbrowską reprezentowały szkołę na konferencji "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci" w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Celem tego przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży, jakie zagrożenia niesie za sobą Internet.   W  spotkaniu wzięli również udział:  Wojewoda Podlaski pan Bohdan Paszkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pan Adam Andruszkiewicz, Minister Edukacji Narodowej pan Dariusz Piontkowski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego pan Artur Kosicki.

 Konferencja rozpoczęła się od  prezentacji filmu promocyjnego "Reżyser Życia", utworzonego dzięki współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z YouTuberem. Następnie głos zabrał podinsp. Maciej Zakrzewski z Komendy Wojewódzkiej Policji, który  przedstawił prezentację "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci - Wojewódzki Program Cyberświadomi, Cyberbezpieczni".  Prowadzący uświadomił  i wyjaśnił zebranym, czym jest cyberprzemoc i jakie niesie za sobą zagrożenia. Konferencja zakończyła się żywą dyskusją, którą poprowadził pan Piotr Wasilewski.  Uczniowie  mogli zabrać głos i przedstawić swoje przemyślenia na temat przeciwdziałania cyberprzemocy. Nasza koleżanka także wyraziła swoje zdanie na ten temat. Trzeba przyznać, że była to bardzo pouczająca i ciekawalekcja.