Październik jest miesiącem bibliotek szkolnych. W związku z tym, pani Elżbieta Włodkowska, pracownik biblioteki Jagiellończyka, zorganizowała spotkanie autorskie z panią Urszulą Krajewską- Szeligowską, lokalną poetką. Słuchaczami opowieści o twórczej wenie, warsztacie pisarskim, tajnikach liryki byli – pani wicedyrektor Dorota Grabińska oraz uczniowie klasy I A (z rozszerzonym programem z języka polskiego), pod opieką p. Małgorzaty Kamińskiej – Pliszki.

Młodzież zainteresowała się początkami literackich prób pani Urszuli, źródłami inspiracji do pisania, tematyką wierszy oraz procesem wydawania tomików, które prezentowała poetka. W międzyczasie, w dialogu z uczniami, wkroczono także w teoretyczne arkana poezji. Wszyscy zebrani, urzeczeni byli spontanicznością autorki i łatwością,  z jaką nawiązała kontakt ze słuchaczami.  Spotkanie pozostawiło wiele miłych doznań.