11 października 2019 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, nauczyciele emerytowani pracownicy administracji i obsługi, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego p. Bogdan Zieliński Przewodniczący Rady Rodziców p.  Marcin Wojtkowski oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrała p. dyrektor Aldona Dołubizno, która powitała zebranych, złożyła serdeczne życzenia, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

Następnie głos zabrał pan starosta, który również podkreślił wagę pracy nauczyciela oraz wręczył Nagrody  Zarządu Powiatu  p. Grażynie  Ogrodnik i p .Wojciechowi Wyszomirskiemu. Przewodniczący Rady Rodziców składając życzenia pedagogom nie zapomniał o imieninach pani dyrektor, a wszyscy zebrani odśpiewali gromkie „Sto lat” naszej zacnej solenizantce. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Konopacki także skierował wiele ciepłych słów do nauczycieli jak i pracowników administracji i obsługi. Oficjalna część zakończyła się odśpiewaniem „Roty” i odprowadzeniem sztandaru szkoły. Na koniec uroczystości zebrani obejrzeli liryczną  część artystyczną w wykonaniu naszych licealistów przygotowanych pod kierunkiem p. U. Mioduszewskiej i p. T. Ostrowskiego.