Z niezmierną dumą informujemy, że 15 X 2019 roku, minister Dariusz Piontkowski, powołał Jakuba Wróblewskiego – tegorocznego absolwenta naszego liceum, na członka  Rady Dzieci iMłodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wyróżnienie to jest szczególne, tym bardziej, że każde województwo reprezentują tylko dwie osoby – członek rady (właśnie Kuba) i jego zastępca. Jak czytamy na stronie MEN, do zadań członków rady należeć będzie „wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań” 

[źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/iv-kadencja-rady-dzieci-i-mlodziezy-rzeczypospolitej-polskiej-przy-ministrze-edukacji-narodowej] Jesteśmy pewni, że po dwuletniej pracy, w charakterze radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, Jakub świetnie da sobie radę w ministerialnych ławach.

Serdeczne gratulacje, Jakubie!

Wszystkich, którzy byliby chętni spróbować swoich sił w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Podlaskiego, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na poniższej stronie:

https://www.facebook.com/events/379543202995388/