27 września.2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się Pierwsza Konferencja Samorządów Uczniowskich w Polsce. Nie mogło nas tam zabraknąć a naszą społeczność szkolną reprezentowali: Tomasz Choiński z klasy III b, Kamila Żochowska i Rafał Wyszyński z klasy II b oraz  pani Ewelina Dąbrowska – opiekunka Samorządu Uczniowskiego. Już przed godziną 9:00 pojawiliśmy się na miejscu i po potwierdzeniu obecności, zajęliśmy miejsca w przestrzennej sali konferencyjnej. Uroczyste otwarcie i powitanie gości nastąpiło o godzinie 10:00. Celem tego spotkania, jak podkreśliła pani Beata Pietruszko - Podlaska Kurator Oświaty, było aktywizowanie Samorządów Uczniowskich i kreowanie postawy społecznej i obywatelskiej.

Mieliśmy przyjemność wysłuchać interesujących przemówień: Jarosława Średnickiego - Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Województwa, Dr Tomasza Madrasa - Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej, Piotra Wasilewskiego - Przewodniczącego Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej, Filipa Sokołowskiego - Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Bartosza Szolca, - Przedstawiciela Ogólnopolskiej Federacji Młodych, Przemysława Wnorowskiego - Przedstawiciela Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, oraz Karoliny Frąckiewicz- Przedstawicielki Stowarzyszenia ANAWOJ. Wystąpienia nawiązywały do tematyki pracy samorządów, mówiły o korzyściach dla młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy i angażują  się w realizację zadań, tworzenie i realizację projektów. Następnie wysłuchaliśmy raportu przygotowanego przez MEN,  na temat pracy samorządów uczniowskich w polskich szkołach, z którego dowiedzieliśmy  się, z jakimi problemami muszą mierzyć się samorządy oraz usłyszeliśmy, jakie są wskazówki i rekomendacje do dalszej pracy. Kolejnym punktem konferencji była praca w grupach, podczas której mogliśmy dzielić się doświadczeniami ze swojej szkoły z kolegami z  innych placówek. Naszym zadaniem było sporządzenie tabeli, a następnie zaprezentowanie efektów  pracy na forum.  Pragniemy tu zauważyć, że SU z naszego Jagiellończyka dumnie prezentował szeroki wachlarz  swoich działań :) Po przerwie kawowej czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka, ponieważ  swoją obecnością zaszczycił zebranych  Minister Edukacji Narodowej – pan Dariusz Piontkowski. Trzeba przyznać, że był to bardzo ciekawy i bogaty w doświadczenia dzień.