12 września odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka. Samorząd Uczniowski „Jagiellończyka” przygotował ją specjalnie dla klas pierwszych, których w tym roku przybyło aż siedem! Czwartkową imprezę można było uznać za pierwszy etap rywalizacji otrzęsinowej, ponieważ klasa pierwsza, która najliczniej przybyła, mogła uzyskać cenne punkty potrzebne do ostatecznego wyniku. Dyskoteka ta była także pretekstem do zawierania znajomości, przywitania nowych uczniów, co trzeba przyznać, udało się znakomicie.

 Impreza pozwoliła na oderwanie się od nauki i spędzenie czasu, wśród bliskich jak i nowych kolegów. Liczba przybyłych przerosła najśmielsze oczekiwania, a zabawa była iście przednia, o czym świadczyły roześmiane twarze uczestników. Dodatkowym czynnikiem, który wzbudzał radość bawiących się był fakt, że następnego dnia byli zwolnieni z odpowiedzi ustnych. Wszystkich, którzy nie byli i z nami, serdecznie zapraszamy na kolejną dyskotekę.