2 września uczniowie Jagiellończyka wraz z gronem pedagogicznym, nowo wybraną panią dyrektor, pracownikami administracji i obsługi zainaugurowali nowy rok szkolny 2019/2020. Uroczystość rozpoczął emerytowany dyrektor p. Ryszard Flanc, który pogratulował pani dyrektor Aldonie Dołubizno awansu i życzył jej wytrwałości w dążeniu do celów a także satysfakcji z pracy z uczniami i gronem pedagogicznym. Przedstawił również zebranym wicedyrektor p. Dorotę Grabińską. W dalszym toku uroczystości głos zabrała pani dyrektor, która powitała zaproszonych gości: przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji w Wysokiem Mazowieckiem młodszego aspiranta - p. Tomasza Staworko, przewodniczącego Rady Rodziców- p. Wincentego Sienickiego, emerytowanych dyrektorów i wicedyrektorów: p. Ryszarda Łukasza Flanca, p. Sławomira Proniewskiego; emerytowanych nauczycieli: p. Stanisława Sokołowskiego, p. Czesława Wyszyńskiego, p. Andrzeja Sitarskiego i p. Antoniego Malinowskiego.

 W swoim wystąpieniu nawiązała do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i poprosiła o uczczenie tego tragicznego wydarzenia minutą ciszy. Następnie skierowała wiele ciepłych słów do uczniów jak i pedagogów. Powiedziała: ”wakacje  mają jedną wadę – kończą się i nic na to nie poradzimy. Ale to co przed nami – czyli 10 miesięcy nauki możemy przeżyć, tak, by wszystkim było tu dobrze. Jeżeli jasno określimy priorytety, cele i będziemy je wspólnie realizować – te 10 miesięcy – a dla maturzystów - 8 upłynie bardzo szybko. Dla nas nauczycieli i dyrektorów - –priorytetem jesteście Wy uczniowie – wasze wykształcenie, wasz rozwój, bezpieczeństwo. Waszym – mam nadzieję – zdobycie wykształcenia, osiągnięcia na olimpiadach , konkursach i zawodach, przyjaźnie, które tu nawiążecie. Wspólnych mianowników jest kilka – ale ten najważniejszy , który obowiązuje obie strony to szacunek- Was do dyrektorów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, ale także Nas wszystkich do Was droga młodzieży. Drugi istotny element w relacjach wewnątrzszkolnych  to  zaufanie i świadomość tego, że zawsze możecie znaleźć pomoc, zrozumienie dla Waszych problemów i wątpliwości – chcę żebyście wiedzieli, że mój gabinet jest zawsze dla wszystkich otwarty, zawsze możecie liczyć na to, że nie pominę nikogo, kto tam przyjdzie, podobnie jest w przypadku pani wicedyrektor, także wszyscy nauczyciele i pani psycholog będą waszym wsparciem w trudnych momentach.”. Powiedziała, iż marzeniem jej jako dyrektora ZSOiP jest kontynuowanie rozpoczętych dobrych działań oraz stworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, twórczej, odpowiadającej na potrzeby społeczności i wyzwania współczesności. W dalszym toku uroczystości głos zabrali goście zaproszeni, którzy życzyli sukcesów i wytrwałości wszystkim: nauczycielom,  debiutującym pierwszakom, jak i przyszłorocznym maturzystom. Na koniec przyszedł czas na spotkania w klasach uczniów z wychowawcami.Historia zatoczyła koło, wracamy do ciężkiej pracy,  przed nami wiele wyzwań!