W środę 19 czerwca 2019r. o godz. 10.00 w naszym liceum odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Chociaż była to uroczystość taka, jak każde zakończenie, to jednak inna niż wszystkie. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała p. wicedyrektor Aldona Dołubizno. Pani dyrektor podsumowała miniony rok szkolny i złożyła wszystkim życzenia udanych, pełnych wrażeń, bezpiecznych wakacji. Następnie głos zabrał p. dyrektor Ryszard Łukasz Flanc. Po powitaniu zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów, także podziękował za rok wytężonej pracy. Kolejnym punktem apelu było rozdanie świadectw z wyróżnieniem i nagród za 100% frekwencję najlepszym uczniom klas I i II. Po rozdaniu nagród, głos ponownie zabrała głos  pani Wicedyrektor informując, że po 17 latach dyrektor Ryszard Łukasz Flanc przechodzi na zasłużoną emeryturę.

 W swym wystąpieniu wymieniła liczne działania, jakie podejmował dyrektor w ciągu wielu lat pracy na rzecz szkoły i uczniów. W imieniu Rady Pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi podziękowała panu Dyrektorowi za współpracę, życzyła wielu pięknych chwil i rozwijania pasji na emeryturze. Następnie podziękowania panu dyrektorowi za wiele lat pracy złożyli zebrani goście. Starosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński z Wicestarostą  Panem Leszkiem Gruchałą w imieniu Zarządu Powiatu wręczyli nagrodę oraz pamiątkowy grawer. Burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie Pan Jarosław Siekierko również przekazał grawer Urzędu Miasta  Kolejni prelegenci -ksiądz proboszcz Edward Łapiński, przewodniczący Rady Rodziców p. Wincenty  Sienicki oraz  w imieniu społeczności uczniowskiej – przewodniczący SU – Tomasz Choiński również przygotowali wiele słów wdzięczności i uznania oraz upominki.  Ostatni głos zabrał dyrektor Ryszard Flanc, w swoim przemówieniu podziękował za wieloletnią współpracę organowi prowadzącemu, Radzie Pedagogicznej, pracownikom administracji i obsługi, Radzie Rodziców oraz uczniom.  To jest zawsze bardzo wzruszająca chwila, zarówno dla osoby odchodzącej na emeryturę, jak i dla całej społeczności szkolnej. Łzy, brawa, piosenka i miłe słowa, pozwalają wierzyć, że to, co się robiło przez wiele lat miało sens. Panie Dyrektorze – życzymy Panu zdrowia, radości z codziennego życia, życzliwości ludzkiej i spełnienia marzeń, których nie miał Pan czasu zrealizować wcześniej. Po tej wzruszającej chwili, odśpiewano „Rotę” i odprowadzono sztandar szkoły. Na zakończenie uczniowie kl II a wystąpili w przygotowanym razem z wychowawczynią Magdaleną Lewocz- Muszyńską krótkim przedstawieniu. Po występie, uczniowie rozeszli się do klas , gdzie otrzymali świadectwa i pożegnali się przed wakacjami. Pozostali udali się na pożegnalny obiad na stołówce szkolnej. Mam nadzieję, że pogodny nastrój, który zapanował na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/19, przeniesie się na czas wakacji. Wszystkim Wam życzę udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń. Do zobaczenia we wrześniu.