W dniach 10 - 11 czerwca miał miejsce finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Nasze liceum reprezentował Jakub Żochowski. Aby dotrzeć na szczebel ogólnopolski uczniowie mieli do pokonania 2 etapy wymagające szczegółowej znajomości Pisma Świętego. Test finałowy polegał na rozwiązaniu zadań z zakresu Księgi Wyjścia i Listu do Rzymian. Kuba zdobył tytuł finalisty. Nauczycielem przygotowującym był ks. Maciej Kiempista. Gratulujemy Kubie i życzymy dalszych sukcesów.