Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem  informuje, iż w związku z pismem MEN dot. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły, zostaje uruchomiona Anonimowa Skrzynka na Sygnały, jako wzmocnienie współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą.  Informacje przekazywane szkole w ten sposób będą miały na celu zapobieganie  ewentualnym niebezpieczeństwom i zagrożeniom. Skrzynka znajduje się na głównym holu pod monitorem ogłoszeń.

Dyrektor