29 IV 2019 roku w uczniowie naszego liceum uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” i przemówieniem dyrektora szkoły – Ryszarda Ł. Flanca. Następnie głos zabrali uczniowie. Przypomnieli oni zapisy dokumentu i podkreślili istotę tejże rządowej ustawy, która była ona ukoronowaniem Sejmu Czteroletniego. Zaznaczyli także, że dzięki uchwaleniu konstytucji, możliwe były gruntowne reformy ustrojowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, naprawa wewnętrznych stosunków społecznych i zapobieżenie dalszemu rozkładowi państwa.

 O tej historycznej dla polskiego narodu chwili, całej społeczności Jagiellończyka, przypomnieli uczniowie klasy Ia, wspomagani przez niezawodnych absolwentów z klasy IIIa. Program powstał pod kierunkiem p. Małgorzaty Kamińskiej – Pliszki.