Konkurs jest organizowany corocznie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetem Warszawskim. Konkurs odbył się 7 marca 2019r. i trwał 45 minut, podczas których 7 uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka rozwiązywało test przesłany przez głównego organizatora konkursu.

  1. Żochowski Jakub – klasa II C                    – bardzo dobry wynik
  2. Wyszyńska Gabriela – klasa II C                – wyróżnienie
  3. Szymborska Natalia – klasa II C                – wyróżnienie
  4. Lipski Adam – klasa II C                           – wyróżnienie
  5. Motybel Anna – klasa III C                       – wyróżnienie
  6. Biała Weronika – klasa III C                     – wyróżnienie
  7. Kamińska Julia – klasa III C                      – wyróżnienie

Szkolny organizator konkursu

Marzanna Kisielewska – nauczyciel chemii