Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie, we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetem Warszawskim. W konkursie, który odbył się w dniu 11.03.2019r. udział wzięło 5 uczniów klasy II B i 6 uczniów klasy III B Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Wyniki uzyskane przez uczniów: Bardzo dobry wynik i nagroda książkowa – Aleksandra Grodzka III B. Dyplomy wyróżnienia:

  1. Juliusz Zagdański III B
  2. Piotr Łupiński III B
  3. Karol Michalski III B
  4. Kamil Leśniewski III B
  5. Adam Perkowski II B
  6. Andrzej Kaczyński II B
  7. Bartosz Łuniewski II B
  8. Kamil Łapiński II B
  9. Adam Kaczyński II B

Szkolny organizator konkursu: nauczyciel fizyki - Stanisław Grabowski