W zeszłym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w  ogólnopolskim konkursie pod nazwą „Szkoła młodych patriotów”. Jego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego  w Warszawie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a nasza szkoła za uzyskanie maksymalnej liczby punktów za każde wykonane zadanie otrzymała certyfikat „Szkoły młodych patriotów”. W bieżącym roku szkolnym z inicjatywy dyrektora Ryszarda Łukasza Flanca przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu „Szkoła dla Niepodległej”. Jego zadaniem, tak jak poprzednio, było krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych i uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.Każda szkoła uczestnicząca w projekcie miała do zrealizowania 6 zadań, które były oceniane przez jury na podstawie przesłanych sprawozdań.

 Za każde podjęte i wykonanie działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonanie zadań projektowych, otrzymaliśmy certyfikat: „SZKOŁY DLA NIEPODLEGŁEJ”. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele realizowali następujące zadania: Zadanie 1. Zorganizowanie w szkole obchodów 100-lecia Niepodległości. Zadanie te realizowali wraz z uczniami nauczyciele p. Agnieszka Roszkowska-Bogucka i p. Urszula Piekutowska. Obchody odbyły się 9 listopada 2018r .  Z realizacji tego zadania powstał film, który można obejrzeć po linkiem: https://youtu.be/bWYwvr_0ChA Zadanie 2. „Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka” – zorganizowanie w szkole konkursu literackiego lub plastycznego. Konkurs zorganizowały nauczycielki języka polskiego: p. Małgorzata Kamińska – Pliszka oraz p. Urszula Piekutowska. W konkursie wzięło udział 7 uczniów. Najlepsze prace wybrała komisja, w skład której weszły p. Urszula Piekutowska oraz p .Małgorzata Kamińska – Pliszka. Prace wyróżnionych uczniów są wyeksponowane na wystawie w bibliotece szkolnej. Uczennica klasy IC – Dominika Jamiołkowska zgłosiła do konkursu „Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka” samodzielnie napisany wiersz pt. „Słowa klucze”. Zadanie 3. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Polska Niepodległa”. Konkurs taki odbył się w lutym 2019 r. Za jego organizację odpowiadał p. Tomasz Ostrowski.  Został on przeprowadzony w dwóch etapach. Najpierw eliminacje pi­semne w formie testu wyłoniły 5 osób z najwyższą liczbą punktów a 19 lutego odbył się finał. Uczniów oceniało jury w składzie: Pan Dyrektor Ryszard Łukasz Flanc, p. Wojciech Wyszomirski i p. Tomasz Ostrowski. Po na­ra­dzie jury ogłosiło wyniki i wręczyło nagrody zwycięzcom konkursu. I miejsce zajął Jakub Żochowski, II miejsce   – Adam Kaczyński, III miejsce – Magdalena Buczyńska, IV miejsce - Michał Perkowski. Zadanie 4.  Zorganizowanie konkursu fotograficznego pod hasłem „Wolność jest w nas” Konkurs realizowany był przez nauczycieli polonistów. Do konkursu fotograficznego zgłoszonych zostało łącznie  25 zdjęć. Zostały one zaprezentowane na zajęciach wiedzy o kulturze. Spośród zdjęć wybrano najciekawsze i umieszczono je na wystawie, zorganizowanej w szkolnej bibliotece. Wyboru dokonali uczniowie, głosując na , ich zdaniem , najlepsze prace. Okazały się nimi zdjęcia uczennic z klasy I A - Aleksandry Wasilczyk i Klaudii Andrzejewskiej.Z uznaniem przyjęte zostały prace Sandry Urbańskiej z I A, a z klasy I C - Alicji Równej i Eweliny Jamiołkowskiej. Zadanie 5.  „Patrioci w naszym regionie”. Przeprowadzenie wywiadu. Zadanie te realizowane było przez uczniów SU. Z jego realizacji powstał film, który można obejrzeć w na stronie internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=1EFVd-t_6VY Zapraszamy do jego obejrzenia. Zadanie 6.  Udział w kursie „Szkoła dla Niepodległej”, który przeprowadzony zosta­nie przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Uczestniczką kursu była p. Agnieszka Roszkowska – Bogucka. Koordynatorem projektu był Tomasz Ostrowski. Realizacja tak wielu zadań nie byłaby możliwa dzięki zaangażowaniu w projekt dyrek­cji, nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne przedsięwzięcia a przede wszystkim uczniów. Wielką pomocą służył p. Wojciech Wyszomirski, który ze wszystkich działań sporzą­dzał dokumentację fotograficzną i video. Otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem wielu działań, które podjęte zostały w naszej szkole   celem uczczenia 100lecia Niepodległości.