We wrześniu 2018r.w naszej szkole zorganizowana  została akcja BohaterOn – wyślij kartkę do Powstańca. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów –polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”.Nazwa ma  sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez kształtowanie nowoczesnego patriotyzmu. W ramach akcji nasze Liceum otrzymało 200 specjalnie przygotowanych pocztówek, które uczniowie Jagiellończyka wysłali Powstańcom Warszawskim. Kartki uczniowie wypisali na zajęciach historii. Zawierały one słowa podziwu, podziękowania, wyrazy szacunki oraz pozdrowienia dla jeszcze żyjących Bohaterów, którzyw 1944 roku bronili naszej Stolicy. Zawierały one między innymi takie podziękowania: „Pragnę podziękować Panu za uczestnictwo w Powstaniu i walkę o nasza Ojczyznę. Podziwiam Pana bardzo i pozdrawiam!” „Dziękuję Wam za walkę w imieniu tych, którzy teraz mogą żyć w bezpiecznym i niezależnym kraju.” „Dziękuję Pani za walkę o Niepodległą Polskę”. W sumie do organizatorów akcji wpłynęło ponad 290 554 kartek. Potwierdzeniem udziału naszej szkoły w projekcie jest podziękowanie, które otrzymaliśmy kilka dni temu.