10.IV.2010r. Jagiellończyk gościł funkcjonariuszy z Powiatowej Komendy Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Tematem spotkania z klasami maturalnymi i o rok młodszymi była prezentacja sprawnościowego toru przeszkód, toru który trzeba pokonać w czasie rekrutacji na stanowisko policjanta.  Na hali sportowej pojawiły się elementy składowe toru  a instruktor omówił sposób pokonania każdej składowej. Obok precyzyjnego pokonania elementów toru liczy się oczywiście czas wykonania zadnia.

 Po części instruktażowej liczna grupa uczniów LO zgłosiła się do sprawdzenia swoich umiejętności sportowych w wymaganym normą czasie. Obserwatorzy  skrupulatnie nadzorowali prawidłowość pokonywania  stanowisk toru a mierzący czas ogłaszał wynik końcowy. Klasy gromko dopingowały swoich kolegów. Był to czas spędzony miło i pożytecznie . Dziękujemy  Naczelnikowi Wydziału Prewencji  asp.  sztab. Grzegorzowi Grosfeldowi za zorganizowanie spotkania a wszystkim  policjantom za przeprowadzenie szkolenia.