6 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Instytucie Biologii w Białymstoku, odbył się finał Olimpiady Wiedzy Biologicznej. Zawody finałowe OWB polegały na publicznej obronie przez uczestników pracy olimpijskiej. Nasze liceum reprezentowali Aleksandra Grodzka i Jakub Żochowski, którzy zdobyli tytuły finalistów. Finaliści Olimpiady Wiedzy Biologicznej zostają zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów na kierunkach biologia i ochrona środowiska Uniwersytetu w Białymstoku, a także na niektóre kierunki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nauczycielem przygotowującym uczniów była Pani Profesor Grażyna Ogrodnik. Oli i Kubie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.