previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

W ramach realizacji programu nauczania z fizyki na poziomie rozszerzonym, uczniowie klasy II B i III B uczestniczyli w dniu 28.03.2019r. w wycieczce dydaktycznej do NCBJ w Świerku w celu wykonania doświadczeń. Przed wyjazdem nauczyciel fizyki Stanisław Grabowski ustalił z kierownikiem działu Edukacji i Szkolenia Instytutu, Panem Łukaszem Adamowskim, jakie ćwiczenia będą wykonywali uczniowie. Nauczyciel przydzielił zadania, uczniowie przygotowywali się do ćwiczeń na podstawie instrukcji przedstawionych na stronie internetowej NCBJ. Wyjazd nastąpił o godzinie 5:30, wszyscy uczniowie stawili się punktualnie na wyjazd. Na miejsce dotarliśmy przed godziną 8, po procedurach związanych z wejściem na teren Instytutu, o godzinie 8:30 rozpoczęły się wykłady przeprowadzone przez Pana Łukasza Adamowskiego na temat pomiarów w fizyce i przyrządów służących do rejestracji i zliczania cząstek. Następnie opiekę nad uczniami zaczęło sprawować pięciu pracowników naukowych Instytutu. Po sprawdzeniu wiadomości, uczniowie przystąpili do pracy, wykonywali pomiary w następujących doświadczeniach:

• Detektor Geigera-Mullera – narzędzie do pomiaru podstawowych cech promieniowania jonizującego –Bartosz Łuniewski, Marcin Marciniak kl. II B

• Pomiar własności detektora Geigera-Mullera – Kamil Łapiński kl. II B

• Zasięg promieniowania alfa w powietrzu –Piotr Maleszko kl. III B

• Zasięg promieniowania alfa w powietrzu w funkcji ciśnienia –Kamil Leśniewski kl. III B

• Pomiar czasu połowicznego zaniku izotopu promieniotwórczego –Piotr Łupiński,

Karol Michalski kl. III B

• Badanie własności promieniowania rentgenowskiego, wyznaczanie stałej Plancka –Juliusz Zagdański, Szymon Borys kl. III B

• Oddziaływanie cząstek beta z polem magnetycznym – Aleksandra Grodzka kl. III B

• Doświadczenie Francka-Hertza, stan wzbudzony atomu – Adam Perkowski kl. II B

• Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne – Wiktoria Sadowska, Natalia Wojciechowska kl.III B

• Laserowy interferometr Michelsona –Sylwia Stypułkowska, Paulina Olędzka kl. III B

Przy wykonywaniu pomiarów uczniowie mogli zasięgać porad pracowników Instytutu. Po wykonaniu obliczeń i wykresów na podstawie obliczeń oraz krótkiej przerwie, wszyscy spotkali się w sali wykładowej. Tam uczniowie przedstawili informacje o przeprowadzonych doświadczeniach, w tym omówili część teoretyczną, wyniki pomiarów i analizę wykresów. Dodatkowe pytania pracowników Instytutu zachęcały uczniów do intensywnego myślenia i wyciągania poprawnych wniosków. Spotkanie w Instytucie było doskonałą lekcją do powtórzenia i utrwalenia wiadomości z realizowanego materiału w szkole, poznania metod i przyrządów pomiarowych. Zajęcia zakończyły się po godzinie 16, do Wysokiego Mazowieckiego dotarliśmy zmęczeni i zadowoleni po godzinie 19. Zachęcam do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych w Instytucie w czasie zajęć.

                                                                                                          Nauczyciel fizyki

                                                                                                          Stanisław Grabowski

Rekrutacja 2020 - 2021

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna