Biblioteka szkolna zaprasza do oglądania wystawy obrazów wykonanych techniką quillingu.Quilling jako sztuka znany był już w starożytności.

 W średniowieczu mnisi ozdabiali tą techniką brzegi ksiąg. Więcej informacji znajdziecie na wystawie w bibliotece.