W styczniu i lutym 2019 r. Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka gościło w swoich murach pracowników Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej i Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Policjanci przybyli na zaproszenie nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, p. Agnieszki Roszkowskiej-Boguckiej. Spotkanie styczniowe poprowadziły p. Anna Rytel i asp. Anna Zaremba, a odbyło się ono pod hasłem: „Środki psychoaktywne – perspektywa prawna”. Młodzi ludzie zostali zapoznani z negatywnymi skutkami spożywania alkoholu, palenia papierosów tradycyjnych i e-papierosów, zażywania narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencjami prawnymi związanymi z łamaniem prawa w zakresie ograniczenia dostępności wyżej wymienionych używek.

 Prowadzące zapoznały również uczniów z demoralizacją i jej przejawami. Spotkanie lutowe pt. „Odpowiedzialność prawna nieletnich” zostało poprowadzone przez p. Annę Rytel, mł.asp. Tomasza Staworko i mł.asp. Jacka Sasinowskiego. Nasi uczniowie dowiedzieli się jakie mogą spotkać ich konsekwencje ze strony policji w związku z łamaniem praw. Przedstawione zostały im również środki wychowawcze, które wobec nieletniego może zastosować sąd. Funkcjonariusze Policji zaapelowali do młodzieży o bezpieczne korzystanie z Internetu, w szczególności uczulając na powstrzymywanie się od nękania za pośrednictwem tego środka komunikacji. Bardzo dziękujemy p. Annie Rytel, asp. Annie Zaremba, mł.asp. Tomaszowi Staworko oraz mł.asp. Jackowi Sasinowskiemu za przybycie do naszej szkoły i przeprowadzenie tak ciekawych zajęć.

Agnieszka Roszkowska-Bogucka