19 stycznia 2019 roku w Dworku Pan Tadeusz po raz kolejny odbył się Bal Maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. W tym roku uroczystość rozpoczęła się uczczeniem minutą ciszy zmarłego tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska  Pawła Adamowicza i zmarłej pani profesor Janiny Sokolik nauczycielki języka polskiego w naszym liceum. Uroczystość poprowadziła pani wicedyrektor Aldona Dołubizno, która skierowała do licealistów wiele ciepłych słów i życzyła im wspaniałej zabawy. Kolejnym wzruszającym momentem był polonez zatańczony przez 24 pary z godnością, dostojeństwem i powagą.

 Uczniowie zaprezentowali piękny układ perfekcyjnie przygotowany przez pana Wojciecha Ogrodnika. Dyrektor szkoły – pan Ryszard Łukasz Flanc powitał zacne grono gości na tej wyjątkowej uroczystości: Posła na Sejm RP p. Jacka Boguckiego, Komendanta Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem Starszego Brygadiera p. Andrzeja Koca, Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego p. Józefa Sokolika, Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem p. Andrzeja Jamiołkowskiego, Prezesa ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem p. Andrzeja Michalskiego, Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie p. Krzysztofa Krajewskiego, Zastępcę Dyrektora ZSOiP p. Aldonę Dołubizno, Radę Pedagogiczną liceum z towarzyszącymi osobami, wychowawców klas maturalnych: p. Małgorzatę Kamińską Pliszkę (klasa III A) , p. Dorotę Grabińską (klasa III B), p. Joannę Piekutowską (klasa III C), p. Macieja Kulbabińskiego (klasa III D), jak również  organizatorów balu -rodziców: Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Studniówki, p. Wincentego Sienickiego, Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Studniówki p. Mariolę Majewską oraz członków: p. Agnieszkę Perkowską, p. Radosława Powojskiego,  z osobami towarzyszącymi. Pozdrowił p. Annę Brzozowską i p. Annę Kiełek, które bardzo zaangażowały się w organizację balu. Na koniec powitał najważniejszych uczestników uroczystości  - maturzystów klas III A, III B, III C, III D z zaproszonymi  partnerkami i partnerami. Zwracając się do młodzieży, pan dyrektor powiedział, że przed nimi  za 106 dni ważny egzamin - matura i powinni pamiętać o tym, iż  sukcesy uczniów na tym egzaminie będą sukcesami kadry liceum, przyniosą radość rodzicom i prestiż szkole, ale tej nocy powinni  bawić się z elegancją i wdziękiem, pamiętając, że jest to jedyny taki bal w życiu. W imieniu młodzieży głos zabrali Aleksandra Grodzka, Saosan Joubar i Jakub Górski, którzy nie kryjąc wzruszenia, wyrazili słowa wdzięczności i podziękowania za trud i pracę oraz cierpliwość i wyrozumiałość panu dyrektorowi i  pani wicedyrektor szkoły, wychowawcom i gronu pedagogicznemu. Nie zapomnieli również o Staroście  Wysokomazowieckim p. Bogdanie Zielińskim, który z dużą życzliwością dba o naszą placówkę. Głos zabrał Poseł na Sejm RP p. Jacek Bogucki, który podkreślił, iż matura to szczególny egzamin w życiu młodego człowieka, gdyż jest on furtką do dorosłości i również życzył wszystkim miłej zabawy. Serdeczne podziękowania przekazali także dyrekcji i nauczycielom  gospodarze balu - rodzice:  p. Mariola Majewska i p. Wincenty Sienicki za wychowanie i trud nauki ich dzieci. Młodzieży zaś życzyli dobrego humoru i szampańskiej zabawy. Pan dyrektor zakończył część oficjalną- wygłaszając znaną kwestię : „Studniówkę A.D. 2019 ogłaszam za otwartą”. Po części oficjalnej nadszedł czas na zajęcie miejsc za stołem oraz wspólną zabawę przy muzyce zespołu Broken Beats i pod czujnym okiem kamer Firmy Wideo Mix p. Damiana Orłowskiego.  Około godziny  22.30 na parkiecie pojawili się znani detektywi Sherlock Holmes i Dr Watson, którzy przeprowadzili tajemnicze śledztwo przeplatane piosenkami i czarującymi tańcami w wykonaniu uczniów klasy III A i III B. Część artystyczna została przygotowana pod czujnym okiem p. Doroty Grabińskiej. Śmiech i gromkie brawa świadczyły o dobrym odbiorze zaprezentowanego programu. Tej nocy wszyscy bawili się wspaniale,  na pewno wydarzenie  to i magiczna atmosfera zostaną na długo w pamięci uczestników balu. Kochani-Studniówka w Jagiellończyku odbyła się! A teraz już tylko MATURA!