Stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie zostało przyznane już po raz dziesiąty. Otrzymują je dzieci i młodzież za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia edukacyjne, w tym artystyczne i sportowe. Tegoroczna gala miała miejsce 9 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko, radni Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół, oraz wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami. Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko pogratulował stypendystom osiągnięcia wysokich  wyników  w nauce oraz wybitnych  sukcesów w innych dziedzinach, także w sporcie i konkursach artystycznych a rodzicom, dyrektorom szkół i nauczycielom tak zdolnych dzieci i uczniów.

 Burmistrz Miasta, wraz z dyrektorem Ryszardem Łukaszem Flancem przy udziale radnych Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, wręczył stypendystom listy gratulacyjne. Uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1. A oto nagrodzeni za szczególne osiągnięcia naukowew roku szkolnym 2017/2018 uczniowie i absolwenci Jagiellończyka:

Monika Murawska

Kamila Pasko 

Katarzyna Bartłomiejczuk

Julia Grabowska 

Saosan Joubar

Kinga Maciągowska

Łucja Gołaszewska

Aleksandra Grodzka

Weronika Krajewska

Sylwia Stypułkowska

Weronika Biała

Julia Kamińska

Anna Motybel

Julia Maciejczuk

Olgierd Dąbrowski

Jakub Wróblewski

Jakub Górski

Juliusz Zagdański

Cieszymy się i gratulujemy osiągnięć naszym stypendystom oraz życzymy kolejnych sukcesów.