14.12.2018 w Zambrowie odbył się rejonowy etap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Grodzka III B, Anna Motybel III C i Natalia Nowacka II C. Opiekunem grupy była p. G. Ogrodnik. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań wielokrotnego wyboru.

Najlepiej ze szkół ponadgimnazjalnych wypadła A. Grodzka, zdobyła największą liczbę punktów i zdobyła pierwsze miejsce. Awansowała do dalszego etapu – okręgowego. Drużynowo też nam się powiodło; nasz zespół zajął pierwsze miejsce. GRATULACJE!