Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży organizuje Kursy Maturalne po raz XI. Kursy są skierowane do maturzystów, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę zdobytą w szkole. Kursy realizujemy z różnych przedmiotów w wymiarze 34 h/ przedmiot. Odpłatność to 150 zł za cały kurs - tj. 34 h danego przedmiotu. Podczas zajęć uczniowie powtórzą materiał oraz zapoznają się i przerobią wiele arkuszy maturalnych. Zajęcia poprowadzą łomżyńscy nauczyciele oraz lektorzy PWSIiP, którzy rozwieją wątpliwości młodych ludzi, związane z egzaminem maturalnym. Nasze kursy cieszą się dużym zainteresowaniem i dlatego też chcielibyśmy wspomóc, przed maturą, również uczniów Państwa szkoły.