W ramach realizacji zadań  Programu Wychowawczo-Profilaktycznego LO w miniony czwartek tj.15.XI.2018r. odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa i zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. W  ramach współpracy z Powiatową Komendą Policji w Wysokiem  Mazowieckiem szkolenie  przeprowadziły panie:  Inspektor Anna Rytel i Starszy Posterunkowy Paulina Wyszkowska a odbiorcami byli uczniowie z klas I i II liceum.

 W trakcie spotkania posiłkując się materiałem filmowym panie policjantki omówiły temat zagrożeń ale i odpowiedzialności jaka spoczywa na użytkownikach różnego rodzaju mediów elektronicznych. Uczniowie początkowo dość nieśmiało a później odważnie włączyli się w dyskusję na temat poruszanych problemów. Na spotkaniu obecni byli nauczyciele uczący w tych klasach. Bardzo dziękujemy Panu Komendantowi oraz paniom policjantkom z Wydziału Prewencji z Zespołu ds. Nieletnich Powiatowej Komendy Policji w Wysokiem Mazowieckiem za przeprowadzone szkolenie. Dziękujemy i pozdrawiamy.