Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  dnia 11 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta 36. Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, w której uczestniczyli lokalni samorządowcy, a także dyrektorzy jednostek organizacyjnych z terenu powiatu,  miejscowi przedsiębiorcy z prezesem SM Mlekovita na czele, przedstawiciele duchowieństwa oraz służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości obecni byli: marszałek województwa – Jerzy Leszczyński, wojewoda podlaski – Bohdan Paszkowski oraz poseł na Sejm – Jacek Bogucki. Prelekcje historyczne wygłosili profesorowie -  Krzysztof Sychowicz oraz Henryk Wnorowski. Przybyłych powitała przewodnicząca Rady pani Dorota Łapiak. Następnie głos zabrał starosta Bogdan Zieliński, który wygłosił deklarację – przesłanie z okazji Święta Niepodległości: „Jako gospodarze naszego powiatu czujemy się dumni z naszej przeszłości i zarazem odpowiedzialni za jego przyszłość.

 Niech stulecie odrodzenia się Ojczyzny stanie się okazją do podania sobie dłoni, zapomnienia o tym, co nas dzieli i śmiałego spojrzenia w przyszłość. Wszystko zależy od nas, naszej mądrości, tolerancji, dumy z tego, co osiągnęliśmy i nadziei na jeszcze lepszą przyszłość. Wszyscy jesteśmy Polakami". Po zamknięciu obrad uczniowie naszej szkoły przedstawili część artystyczną według scenariusza pani Agnieszki Roszkowskiej – Boguckiej. Młodzież zaprezentowała utwory, pieśni i piosenki oraz sceny dialogowe pokazujące atmosferę i nastrój radości towarzyszący wydarzeniom sprzed 100 lat. Przypomniano ważne przesłania bohaterów walczących o niepodległość – Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa i Romana Dmowskiego. Starosta Wysokomazowiecki p. Bogdan Zieliński  podziękował uczniom oraz opiekunom – p. A. Roszkowskiej – Boguckiej, A. Sienkiewicz i U. Piekutowskiej - za zaangażowanie w przygotowanie występu.