Uczennica naszej szkoły Anna Motybel z klasy III C została po raz drugi stypendystką "Programu pomocy wybitnie zdolnym" Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Jest to program prowadzony od ponad 35 lat, w którym uczestniczą najzdolniejsi uczniowie z całej Polski. Fundusz organizuje obozy naukowe, warsztaty w laboratoriach, zajęcia w ośrodkach uniwersyteckich, spotkania z wybitnymi naukowcami oraz indywidualne staże badawcze. Uczestnicy mają możliwość współpracy z profesorami wyższych uczelni w ich ośrodkach badawczych. Fundusz wspiera samodzielną pracę nad rozwojem zainteresowań i uzdolnień młodzieży oraz nabywanie przez nich nowych umiejętności. Wszystko po to, aby obudzić w młodych ludziach ciekawość świata. Ania będzie mogła uczestniczyć między innymi w warsztatach oraz stażach z dziedzin takich jak biologia i chemia. Już w ubiegłym roku szkolnym brała udział w interdyscyplinarnych zajęciach na Uniwersytecie Warszawskim. Zachęcamy pozostałych uczniów do nauki i rozwoju , aby mogli skorzystać z programu.