We wrześniu 2018 roku Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka zgłosiło się do akcji BohaterON w Twojej Szkole. Jest to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Podjęte działania są odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji projektu BohaterON – włącz historię!, a w szczególności reakcją na rosnące zainteresowanie prowadzonymi w ramach akcji działaniami edukacyjnymi. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.  Jest to jedna z największych polskich kampanii o tematyce historycznej. Akcję w Jagiellończyku koordynuje nauczyciel historii pan Tomasz Ostrowski. BohaterOn organizuje seminarium dla nauczycieli. Po seminarium jego uczestnicy wraz z wybranymi uczniami będą mieli za zadanie opracować, przygotowywać i zrealizować miniprojekt historyczny dla lokalnej społeczności. Wszystkie zgłoszone projekty wezmą udział w konkursie o wartościowe nagrody dla szkoły. Ogłoszenie wyników i wręczenie wygranej odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie, na którą zaproszeni zostaną uczestnicy projektu, partnerzy i patroni, a także Powstańcy Warszawscy. W ramach akcji do Liceum przesłano 200 specjalnie przygotowanych pocztówek, które uczniowie Jagiellończyka wysłali Powstańcom Warszawskim.