12 października 2018 r. o godzinie  9.00 w  Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie, odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Corocznie podczas tych uroczystości wręczane są odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty. Podczas tegorocznych obchodów wśród wyróżnionych znaleźli się nauczyciele naszego liceum: pan Wojciech Ogrodnik i pan Wojciech Wyszomirski, otrzymując medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. To bardziej misja niż praca, a bez pasji nie można jej dobrzy wykonywać - tak o byciu nauczycielem mówili pedagodzy w Kolnie podczas inauguracji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.